Personvernserklæring - ABC Profil AS

Personvernserklæring

1. Innledning

Denne personvernserklæringen gjelder for ABC Profil AS og nettsiden abcprofil.no.

2. Innsamling av personopplysninger

Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger når du bruker vårt nettsted:

Vi samler inn disse opplysningene kun når du frivillig gir dem til oss, for eksempel når du kontakter oss via kontaktskjemaet på nettstedet.

3. Formål med innsamlede opplysninger

Vi samler inn og bruker personopplysninger for følgende formål:

4. Deling av opplysninger

Vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller lovpålagte forpliktelser.

5. Lagring av opplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene de ble samlet inn for, med mindre lengre lagring er påkrevd av loven.

6. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger, inkludert retten til å be om innsyn, retting eller sletting av opplysninger. Du kan også trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om vår personvernpraksis eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på følgende måte:

E-post: kontakt@abcprofil.no

Postadresse: ABC Profil AS, Nygårdsveien 26, 1423 Ski